22/12/09

La intel·ligència emocional en el treball grupal


PEÑALVER, Ovidio. Emociones colectivas: la inteligencia emocional de los equipos. Barcelona: Alienta editorial, 2009

Signatura: 159.942 Peñ

Les emocions dels grups i les organitzacions, siguin aquestes de serenitat, ambició o confiança, resignació o ressentiment, afecten directament els resultats que són capaços de generar. Si això és així, resulta evident que val la pena diagnosticar quins són els estats d'ànim dels nostres equips, per minimitzar els més restrictius i potenciar els més expansius.

Aquesta obra proposa eines per fer una revisió emocional de les nostres organitzacions i analitzar si estan en línia amb les estratègies que pretenem seguir i ens ofereix pautes per aconseguir i mantenir un entorn emocionalment sostenible.