17/12/09

La pràctica forense

Rigor doctrinal y práctica forense: José Luis Vázquez Sotelo: liber amicorum. Barcelona: Atelier, 2009

Signatura: 340.63 Rig

La producció científica del professor José Luís Vázquez Sotelo, catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, es caracteritza pel rigor científic amb que ha tractat la pràctica forense des dels seus inicis professionals. Els seus deixebles, col·legues i amics han volgut plasmar en les col·laboracions reunides en aquesta obra el seu homenatge personal, amb motiu de la seva jubilació acadèmica. Els temes tractats a l'obra són molt diversos: Responsabilitat civil en el marc del procediment penal; Garanties processals dels sospitosos i imputats en els processos penals en la Unió Europea; Diferents aspectes de la figura del jutge, els seus drets i deures; Protecció judicial del medi ambient i el clima; Menor infractor i terrorisme; Aspectes processals de les fundacions; L'arbitratge; Diligències preliminars, etc.