11/12/09

L'impacte de les malalties mentals a l'àmbit laboral

VALDÉS ALONSO, Alberto. Despido y protección social del enfermo bipolar: una contribución al estudio del impacto de la enfermedad mental en la relación de trabajo. Madrid: Editorial Reus, 2009

Signatura: 349.244 Val

El trastorn maníac depressiu o trastorn bipolar és en l'actualitat una de les malalties mentals més problemàtiques en relació amb el treball, ja que té unes connotacions i característiques pròpies que no només impedeixen establir fàcilment el seu diagnòstic (i, per tant, el tractament adequat), sinó que en la seva aparença externa poden no presentar una disfuncionalitat típica en el subjecte que el pateix i per tant, permet que se l'associï a una discapacitat o a una inhabilitat pel treball. Potser perquè la qualificació científica del trastorn bipolar com a patologia dotada d'entitat pròpia ha sigut relativament recent, o per les especials particularitats que comporta el seu desenvolupament, o pel desconeixement del mecanisme real d'actuació de la psicopatologia o simplement, per la dificultat del seu diagnòstic, aquesta malaltia s'ha convertit en un dels paradigmes actuals en matèria d'alteracions de la salut mental tant en la societat com en l'àmbit laboral i d'assegurances.

L'objectiu d'aquest treball consisteix a aproximar-se a aquest trastorn des de l'òptica de la seva incidència en les relacions de treball, així com la valoració a efectes de les prestacions del sistema de la Seguretat Social i Assistència Social.

Alberto Valdés Alonso és professor de dret del treball i de la Seguretat Social a la Universitat Complutense de Madrid. És autor de tres monografies i de nombrosos capítols d'obres col·lectives i articles doctrinals. Les seves línies d'investigació es circumscriuen en la propietat intel·lectual dels treballadors, el treball autònom i la Seguretat Social.