14/12/09

Cinema i dret


El derecho en el cine español contemporáneo. Valencia: Tirant lo blanch, 2009

Signatura: 791.43:34 Der

Amb l'arribada de la democràcia al 1975, , Espanya afronta transformacions importants en tots els aspectes de la vida social, política i cultural. Enmig d'aquests canvis, el cinema pren una nova dimensió i comença a tractar temes que la censura anterior feia difícils d'abordar. El Dret, en tota la seva amplitud i des de diverses perspectives, és un d'ells. En aquest llibre es recullen vint treballs de diferents autors que tenen com a comú denominador l'anàlisi jurídica i cinematogràfica d'algunes de les pel·lícules més significatives estrenades des del 1976 fins a l'actualitat.