14/12/09

Anàlisi de dades antiterrorista


CARRASCO JIMÉNEZ, Pedro. Análisis masivo de datos y contraterrorismo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 343.3 Car

Alguns projectes antiterroristes governamentals que estan orientats a identificar "cel·lules dorments", s'estan basant en un ús intensiu i extensiu de les tecnologies de la informació per analitzar massiva i automàticament totes les dades que es registren de cada ciutadà en múltiples bases de dades públiques i privades. L'objectiu és identificar amb noms i cognoms aquelles persones que tinguin un comportament habitual que quadri amb el perfil de terrorista. Aquest perfil està establert pel sistema informàtic i pot identificar persones que no hagin comès cap delicte prèviament. Aquest llibre, a més d'exposar què és i com funciona la mineria de dades predictiva, n'evalua teòricament la seva eficàcia.