4/12/09

Situació actual del dret penitenciari


Manual práctico de derecho penitenciario. Las Rozas (Madrid): La Ley, 2009

Signatura: 343.8 Man

Aquesta obra arriba en un moment d'exaltació punitiva, en què la opinió pública reclama l'enduriment de les penes i el cumpliment íntegre d'aquestes. Assistim a una espècie de corrent a favor d'una certa legislació a la carta, amb tendència a canviar el rumb del timó segons apareguin nous successos tràgics que salten als mitjans de comunicació cada dia. Aquest caldo de cultiu afavoreix que els jutges de vigilància penitenciària tinguin un protagonisme del que mai havien gaudit, però per causes molt diferents a les que desitjarien: es troben en el punt de mira de la societat, al ser considerats responsables directes de moltes "excarceracions injustes". En aquest entorn legislatiu i social neix aquesta obra, que preten fer llum sobre quina és la situació actual ; què és el que es pot fer en el marc de la política criminal en vigor en aquests moments i què s'està debatent per trobar la solució a la pregunta sobre quin ha de ser l'objectiu primordial del sistema penitenciari d'execució penal: la reinserció del reclús o la preservació dels interessos de la víctima del delicte.