3/12/09

La desviació social

HENRY, Stuart. Social deviance: short introductions. Cambridge: Polity Press, 2009

Signatura: 301-058.17 Hen

Obra orientada als estudiants de sociologia o criminologia que els permet introduir-se en els conceptes de desviació social i delinqüència. El text és molt clar i entenedor; l'autor explica el significat del terme "social deviance" en la societat contemporània: com aquest terme abarca no només les conductes criminals sinó qualsevol manera de comportar-se diferent de la corrent acceptada en una societat donada, que comporta desaprovació o càstig. Stuart Henry analitza quin tipus de comportaments són rebutjats i bandejats i quins sectors de la societat es mostren més disposats a castigar aquestes conductes. També exposa la importància que tenen les tendències polítiques en els codis socials que porten a unes persones a ser desaprovades i a d'altres a ser celebrades i encoratjades. Finalment, l'autor denuncia els estigmes socials, que provoquen que la persona socialment inadaptada li sigui molt difícil integrar-se a la societat.

Més informació sobre aquesta obra