20/1/10

L'adopció

FERNÁNDEZ, María Ángeles. Adopción: al encuentro de la vida. Madrid: San Pablo, 2008

Signatura: 362.7 Fer

Aquest llibre aborda el tema de l'adopció des que els futurs pares es comencen a plantejar la idea fins que el nen ja està a la seva nova llar. Està enfocat des de la convicció que la paternitat i la maternitat són una vocació, una crida al servei. La seva autora, conductora de programes de signe cristià a diferents televisions, retrata en aquest llibre els daltabaixos emocionals dels futurs pares i les relacions guaridores i emocionals que es poden establir amb l'infant que s'adopta.