19/1/10

La naturalesa de l'amor

BRANDEN, Nathaniel. La psicología del amor romántico: el amor romántico en una época sin romanticismo. Barcelona, Buenos Aires: Paidos, 2009

Signatura: 159.94 Bra

Aquesta edició de l'obra de Nathaniel Branden, revisada i actualitzada, inclou una nova introducció de l'autor i una visió novedosa de l'amor al nou mil·leni.
Què és l'amor? Per què neix? Per què creix? Per què mor? Alguna vegada ens hem preguntat com evoluciona l'amor romàntic? Quina és la diferència entre l'amor madur i l'amor immadur? Quin paper desenvolupa el sexe en l'amor romàntic? L'amor implica necessàriament exclusivitat sexual? I, el més important: Com podem aconseguir que l'amor duri?

Aquesta obra, ja tot un clàssic, explora la naturalesa de l'amor romàntic des de molts punts de vista: filosòfic, històric, sociològic i fisiològic. Nathaniel Branden es basa en la seva experiència de terapeuta de centenars de parelles i afirma que l'amor romàntic encara és possible en el món actual per a tots aquells que entenguin la seva essència i estiguin disposats a assumir els reptes que planteja. Branden considera l'amor com un camí no només cap a la felicitat, sinó també cap al autodescobriment profund.