26/1/10

Integració social i política a l'Europa del s. XXI


IMMERFALL, Stefan; THERBORN, Göran; ed. Handbook of european societies: social transformations in the 21st century. New York : Springer, 2009

Signatura: 316 Han

La integració europea és un dels esdeveniments socials de gran abast més ambiciosos en la política mundial i en l'economia mundial. Contra la creixent oposició i malgrat una heterogeneïtat social cada vegada més gran, la Unió Europea segueix ampliant-se i adquirint noves competències. Però fins a quin punt és l'auto-proclamada "unió cada vegada més estreta entre els pobles d'Europa" una realitat social? Com afecten els canvis socials a la integració política?

Aquest manual de societats europees vol ser una base per l'estudi de la sociologia de la integració europea. El llibre retrata la vida social i les relacions socials a l'Europa ampliada, i ofereix una perspectiva sobre la Unió Europea com una entitat social en evolució.

Més informació