27/1/10

Els drets dels discapacitatsPÉREZ BUENO, Luis, dir; SASTRE, ANA, ed. Hacia un derecho de la discapacidad: estudios en el homenaje al profesor Rafael de Lorenzo. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2009

Signatura: 362.4 Hac

Inclou: L'entorn al voltant del dret de la discapacitat; Evolució de la legislació espanyola en matèria de discapacitat a l'etapa democràtica; La progressiva recepció del model social de la discapacitat a la legislació espanyola; Un nou context per a l'efectivitat dels drets de les persones amb discapacitat; El principi d'igualtat de tracte per raó de discapacitat a l'ordenament europeu i espanyol; Els principis bàsics del nou dret espanyol de la discapacitat a la llum de la LIONDAU; Els instruments de defensa jurídica al servei de les persones amb discapacitat i les seves famílies; Les insuficiències de la legislació espanyola en matèria de discapacitat: sistematització de les denúncies i queixes de la ciutadania amb discapacitat; La Convenció de l’ONU com a font d'un nou dret de la discapacitat; Mecanismes per a l'efectivitat de la Convenció de l'ONU a Espanya; La funció del Ministeri fiscal en la promoció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat; La defensa jurídica dels discapacitats en l'àmbit autonòmic; L'acció positiva com a part de les polítiques públiques; La vida independent com a finalitat de les polítiques públiques de discapacitat; Goberns locals i persones amb discapacitat; Responsabilitat civil; Configuració de l'autonomia personal com a dret en la Llei 39/2006; Els models d'atenció a les persones en situació de dependència; Regim jurídic del sistema espanyol de feina per a persones amb discapacitat; Els llocs de treball protegits a Espanya; La discapacitat al sistema espanyol de Seguretat Social; Pobresa, exclusió i discapacitat; El patrimoni protegit en favor de les persones amb discapacitat; Els drets dels nens amb discapacitat; La prestació sociosanitària; Aspectes jurídics de l'esport paralímpic; La protecció especial del discapacitat en dret internacional humanitari.