8/1/10

La intervenció en el maltractament infantil
MARTÍN HERNÁNDEZ, Javier. Protección de menores: una institución en crisis. Barcelona: Pirámide, 2009
Signatura: 343.88 Mar

Mai com ara els nens han gaudit, en els països desenvolupats, de tantes atencions, drets i consideracions i malgrat això, cada dia augmenten el nombre de denúncies i d'investigacions per suposats maltractaments i creix, en la mateixa proporció, el nombre de professionals que els investiguen. Per entendre com s'ha arribat a aquesta situació, en aquest llibre s'examina el procés de construcció del maltractament, el paper que hi té la família i la normativa legal. A més a més, a les seves pàgines es posa en entredit la tasca de professionals i institucions, perquè no sempre el que és legal coincideix amb la defensa del que és just. Per això l'autor es planteja la necessitat d'aplicar valors avui en dia deixats de banda, propis de l'humanisme i vol demostrar que és possible aplicar-los a la pràctica diària de la protecció de menors.

Javier Martín Hernández és psicòleg clínic i terapeuta familiar. Des de fa deu anys desenvolupa la seva tasca professional com a tècnic d'un Servei de protecció de menors. Ha publicat anteriorment La intervención ante el maltrato infantil: una revisión del sistema de protección.