25/1/10

La mediació penal en adults


BARONA VILAR, Silvia, dir. La mediación penal para adultos: una realidad en los ordenamientos jurídicos. València: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 304 Med

Les teories abolicionistes i/o minimalistes del dret penal, la victimologia, els moviments pacifistes de resolució de conflictes, la recerca de resocialització del delinqüent, etc. han potenciat la mediació penal entre la víctima i el victimari en els ordenaments jurídics. Així s'han anat regulant qüestions com la delimitació subjectiva en el procediment de mediació, la capacitació del mediador, la base de procediment per a la mediació penal, el degut respecte a la presumpció d'innocència, la determinació de quins tipus de delictes són possibles de qüestionar amb mediació, la restauració com a sanció específica, etc. L'Estat espanyol es troba en camí de configurar legalment la mediació penal en adults. Per això és interessant el contingut d'aquest llibre on es repassa no només l'estat de la qüestió a Espanya sinó també a d'altres països d'Europa i Amèrica, on s'ha produit una convergència pacífica entre el model retributiu i el model restauratiu, essent la mediació l'instrument procedimental amb garanties per aconseguir resultats.