21/1/10

Un estudi sobre el significat de la família


SALVADOR BELTRÁN, Guillermo. Familia: experiencia grupal básica. Barcelona: Paidos; Fundació Vidal i Barraquer, 2009

Signatura: 615.851 Sal

Pel Dr. Salvador Beltrán, expert en psicopatologia, la família és una bona solució per fer front a la complexitat del creixement físic, mental i social de l'ésser humà. Les seves arrels es remunten als orígens de la nostra espècie i, en essència, ha sigut i serà sempre el mateix: una experiència emocional grupal des de la qual es va modelant la personalitat i la història.

Un primer propòsit del llibre és reflexionar sobre les dimensions d'aquesta experiència grupal en la qual individu i grup es modifiquen mútuament. Un segon propòsit és d'oferir a tot el col·lectiu interprofessional que intenta ajudar a les famílies amb dificultats, una sèrie d'elements de comprensió, des del model psicoanalític, que permetin un acostament emocional alliberat dels prejudicis que influeixen en l'observació de les famílies.