11/2/10

Com protegir els drets ambientals de les futures generacions?

LOPERENA ROTA, Demetrio. Conflicto ambiental: caso de las centrales térmicas de Castejón, Navarra, caso del litoral valenciano, caso del New Flame-Algeciras, Cádiz. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi; Thomson Reuters, 2009

Signatura: 349.6 Con

Inclou: Els drets ambientals de les futures generacions; El cas de les centrals tèrmiques de cicle combinat a Castejón, Navarra; El cas de les centrals tèrmiques de cicle combinat i les seves afectacions medioambientals i sobre la salut humana; La necessària sol·lució global davant el canvi climàtic; Comerç de reduccions d'emissió de gasos d'efecte hivernacle: aplicació pràctica a Colòmbia; La regulació jurídica dels assentaments urbans i la incidència de l'ordenació dels usos en la sostenibilitat ambiental: el cas del litoral valencià; La incidència del desenvolupament urbà a la costa valenciana; Apreciacions ecològiques per a una política urbana sostenible; L'impacte social de l'urbanisme; El cas New Flame a Algecires, Cadis: tràfic marítim i protecció ambiental a l'Estret de Gibraltar; Contaminació marina per hidrocarburs; Marees negres, actors socials i responsabilitat política: el cas del Prestige a la Comunitat Autònoma del País Basc.