12/2/10

El testament vital

MONTALVO JÄÄSKELÄINEN, Federico. Muerte digna y Constitución: los límites del testamento vital. Madrid: Universidad Pontificia Comillas, 2009

Signatura: 340.6 Mon

La llei d'autonomia del pacient incorpora al nostre ordenament una nova figura sense precedent a la tradició jurídica espanyola: les instruccions prèvies. La figura prové originàriament del dret nordamericà, d'on rep la denominació de testament vital. L'article 11 de la Llei no expressa quin és el dret que s'exerceix quan s'emet el document d'instruccions prèvies. Es defineix la garantia del dret, però no la seva naturalesa, cosa que ha provocat que hi hagi hagut interpretacions errònies. Segons l'autor, la concreció del dret subjectiu permetrà situar les instruccions prèvies en el seu veritable context, dins el sistema constitucional espanyol. I aquest dret subjectiu no és el dret a rebutjar el tractament com expressió del consentiment informat, sinó el dret a decidir una mort sense dolor i sense extralimitació de l'esforç terapèutic.