25/2/10

Dinàmica de grups per a les organitzacions

BARRETO, Alfonso. Dinámicas para grupos de trabajo: para organizaciones, empresas y equipos. Madrid: CCS, 2008

Signatura: 360 Bar

Aquest llibre ens presenta quaranta dinàmiques i activitats per comprendre millor la realitat de l'empresa o el grup humà amb el qual treballem: el temps, la qualitat del treball, l'organització, les aspiracions laborals, les relacions interpersonals, la visió, la missió, la millora contínua... Les activitats són molt senzilles i clares. Algunes d'elles poden derivar cap a tallers i ser enriquides amb l'experiència personal dels empleats i del departament o dependència. D'aquesta manera es comparteixen desitjos i expectatives naturals d'una manera agradable.