8/3/10

Clínica, diagnòstic i tractament de la sida


VV.AA. Guía práctica del sida: clínica, diagnóstico y tratamiento. Sabadell (Barcelona): Ed. Antares, 2010
Signatura: 616.988 Gui

Inclou els següents capítols: Etiopatogènia de la infecció pel VIH-1 i subtipus; Inmunopatologia de la sida: avenços en vacunes; Història natural: classificació i pronòstic de la infecció pel VIH-1; Càrrega viral del VIH; Infecció per altres retrovirus humans: VIH-2, HTLV-1 i HTLV-2; Mecanismes de transmissió del VIH i la seva prevenció; L'epidèmia del VIH/Sida a Amèrica Llatina i el Carib; Infeccions per transmissió sexual; Infecció i patologia relacionada amb el virus del papiloma humà en pacients infectats per VIH-1; Actitud diagnòstica davant els principals síndromes clínics dels pacients infectats per VIH; Diagnòstic microbiològic de les infeccions més freqüents en pacients amb sida; Profilaxis i tractament de les infeccions més freqüents en pacients amb sida; Característiques dels antimicrobians que es recomanen per profilaxis i tractament de les infeccions oportunistes en pacients infectats pel VIH; Manifestacions mucocutànees i sarcoma de Kaposi en pacients infectats pel VIH; Linfomes en pacients infectats pel VIH; Coinfecció pel virus de l'hepatitis C i VIH; Trastorns psiquiàtrics i aspectes psicològics dels pacients infectats pel VIH; Intervenció dietètica i nutricional en la infecció per VIH/Sida; Tractament antiretroviral per adults i adolescents; Característiques dels farmacs antiretrovirals; Resistència del VIH als antiretrovirals; Adherència al tractament antiretroviral; Interaccions dels fàrmacs antiretrovirals i nivells farmacocinètics; Alteracions metabòliques, malaltia cardiovascular i lipodistròfia; Infecció per VIH i reproducció: prevenció de la transmissió vertical; Infecció per VIH en l'edat pediàtrica; Aspectes mèdics i legals relacionats amb la prescripció de medicaments; Aspectes bioètics i mèdicolegals en relació amb la sida; Internet i sida.