9/3/10

Assassins en sèrie


VERGES, Jean-Pierre. Les tueurs en série: grands criminels, enquêtes, profils. Paris: Hachette, 2007

Signatura: 343.91 Ver

Aquest llibre ofereix al lector totes les claus per conèixer el perfil criminològic, la trajectòria vital i la manera d'actuar dels assassins en sèrie americans i dels darrers assassins en sèrie francesos. Conté els següents capítols: els assassins en sèrie mítics com Gilles de Rais, Erzsebet Bathory, Jack l'esbudellador, Joseph Vacher, Henri-Désiré Landru i Marcel Petiot. El segon capítol està dedicat als assassins en sèrie nòmades a França durant el s. XX: Roberto Succo, Francis Heaulme, Patrice Alègre, Louis Poirson i Sid Ahmed Rezala. El tercer capítol analitza els assassins en sèrie sedentaris a la França del mateix període: Marcel Barbeault, Émile Louis, Pierre Chanal, Thierry Paulin, Guy Georges i Claude Lastennet. El quart capítol està dedicat a les dones assassines en sèrie, al seu comportament i a les seves diferents maneres de matar: les vídues negres, els àngels de la mort, les assassines d'infants... El cinquè capítol està dedicat als còmplices dels assassins en sèrie: els duos, les parelles dels assassins, les bandes. El sisè capítol analitza els assassins en sèrie des d'un punt de vista geogràfic, a Europa, al continent americà, a Àsia, i a l'Àfrica del Sud. Al setè capítol l'autor analitza els casos no resolts, els enigmes a l'entorn del "serial killer". El capítol vuitè estudia com va començar el fenomen als Estats Units, el 9è analitza com està el tema a l'actualitat a França i el 10è analitza les mesures de prevenció, repressió i reeducació que es porten a terme a França amb aquest tipus de delinqüents. L'11è és el capítol més mediàtic ja que està dedicat a la fascinació que experimenta la societat actual per aquest tipus de personatges i els perills que comporta aquesta mediatització.