23/3/10

Un llibre pràctic per als mediadors


PEKAR LEMPEREUR, Alain; SALZER, Jacques; COLSON, Aurélien. Méthode de médiation: au coeur de la conciliation. Paris: Dunod, 2008

Signatura: 304 Pek

Aquest llibre tracta el tema de la mediació des d'un punt de vista teòric i alhora pràctic i vol oferir estratègies i pautes al conciliador o mediador sense importar el seu àmbit de treball,ja sigui familiar, penal, social, polític, diplomàtic, etc. Els seus autors, professors a França de l'ESSEC- Iréné (Institute de recherche et d'enseignement de la negotiation en Europe) i experts en mediacions difícils, ens ofereixen una obra de referència que ens ajudarà a establir nous ponts comunicació amb els altres i construir relacions més assossegades tant en la nostra tasca professional com en la nostra vida personal.

Més informació sobre l'obra i sobre els autors