15/4/10

Dret penal econòmic i empresarial


SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón; DEMETRIO CRESPO, Eduardo (Dirs.). Cuestiones actuales de derecho penal empresarial. Madrid: Colex, 2010

Signatura: 343.46 Cue

Obra col·lectiva que conté un bon nombre de ponències que es van presentar al curs de postgrau sobre dret penal econòmic celebrat del 12 al 29 de gener de 2009 a Toledo. Inclou els següents capítols: L'error en el dret penal econòmic; Problemes d'imputació objectiva en el dret penal econòmic i empresarial; La responsabilitat penal dels administradors i representants de l'empresa per delictes especials; Responsabilitat pel producte: una lectura jurisprudencial; Delictes contra el mercat, velles pràctiques, noves figures: delictes contra la lliure i lleial competència; Delictes contra la salut dels consumidors i responsabilitat pel producte; Protecció penal del medi ambient; Els delictes urbanístics a l'avantprojecte de Llei orgànica de reforma del Codi penal de 2008; Frau de subvencions; Els delictes de frau al sistema penal espanyol; El Know-how i el secret de l'empresa; Investigació i prova dels delictes econòmics; Bandes organitzades, cap a un model europeu de tipus penal; El dret penal europeu: un apropament als seus problemes actuals.