16/4/10

El dret internacional i els infants


ALDECOA LUZÁRRAGA, Francisco; FORNER DELAYGUA, Joaquim-J. (Dirs.). La protección de los niños en el derecho internacional y en las relaciones internacionales. Barcelona: Col·legi de Notaris de Catalunya; Marcial Pons, 2010

Signatura: 3-053.2 Pro

El 2009 fou l'any del 50è aniversari de la Declaració universal dels drets del nen (1959) i el 20è aniversari del Conveni de Nova York sobre drets del nen (1989). Amb motiu d'aquestes efemèrides, el 23 i 24 d'abril de 2009, el Col·legi de Notaris de Catalunya va organitzar, juntament amb altres entitats, unes jornades titulades La protecció dels nens en el dret internacional i en les relacions internacionals. Aquest llibre reuneix les ponències i comunicacions presentades en ocasió d'aquestes jornades, en les quals es van tractar els següents temes: l'interès del menor als Tribunals espanyols; Nacionalitat i drets del nen; Els drets del nen davant l'Administració de justícia; Autoritat central i protecció de menors; El tràfic de menors en l'àmbit jurídic internacional; Protecció jurídica internacional dels nens soldats; Les nenes als conflictes armats; La indefensió dels nens soldats; Explotació laboral infantil; Els acords espanyols en matèria de menors estrangers no acompanyats; L'obligació d'aliments per als menors; El tema de la validesa de les adopcions constituïdes per autoritats estrangeres; L'execució forçosa de les resolucions de retorn en les sostraccions internacionals de menors; L'ús de la mediació en situacions de segrest internacional de menors; Instruments legals per a la protecció del patrimoni dels nens.