7/4/10

La guarda i custòdia i la síndrome d'alienació parental


GONZÁLEZ ORVIZ, Ma. Eloina. Modelos de guarda y custodia. Síndrome de alienación parental. Barcelona: Bosch, 2010

Signatura: 362.75 Gon

En aquesta obra, eminentment pràctica, es fa una anàlisi detallada de la guarda i custòdia en els processos matrimonials. La demanda d'atribució de la guarda i custòdia ha esdevingut, en la pràctica dels tribunals, un dels principals motius de conflicte entre els progenitors, que els jutges resolen segons la problemàtica de cada cas concret, atenent diversos paràmetres i sense perdre de vista l'interès superior del menor. L'obra explica quins són els criteris generalment emprats per resoldre l'atribució de la custòdia, així com el seu atorgament a parents i institucions públiques, sense oblidar les possibilitats legals d'atribució de la custòdica compartida. Paral·lelament, s'acosta el lector a la problemàtica de l'anomenada síndrome d'alienació parental.

La versió electrònica d'aquesta obra és consultable als ordinadors de la sala de lectura de la biblioteca mitjançant el BOB