13/4/10

L'harmonització del dret penal

DELMAS-MARTY, Mireille; PIETH, Mark; SIEBER, Ulrich (Dir.). Los caminos de la armonización penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2009

Signatura: 343.2 Cam

Malgrat que el "dret a castigar" s'ha considerat tradicionalment el nucli dur del món jurídic, el dret penal es troba, segons els autors, paradoxalment en primera línia del procés d'harmonització del dret, en la confluència de dos fenòmens aparentment convergents: l'universalisme jurídic, que fonamenta els drets humans i la noció de crims contra la humanitat, i la globalització econòmica que facilita el desenvolupament de la delinqüència internacional.

A partir dels camps d'experimentació identificats en l'obra (crims contra la humanitat, tràfic d'éssers humans, ciberdelinqüència, terrorisme, corrupció, amenaces contra els interessos financers de la Unió Europea, als quals s'afegeixen qüestions transversals com les organitzacions criminals o les sancions), aquest llibre analitza els elements per a una teoria de l'harmonització penal. Aquests elements es presenten des d'una perspectiva dinàmica: primer, els actors de la transformació; després els factors d'evolució; posteriorment els processos d'interacció; i finalment els cinc models subjacents en les pràctiques penals (sobiranista, universalista, liberal i pluralista amb predomini legalista, en alguns casos, i en d'altres, pluralista amb tendència humanista). Els autors clouen l'obra amb la presentació d'una evolució crítica de les pràctiques penals en relació amb aquests cinc models.