10/5/10

L'homicidi en la parellaGENOVÉS GARCÍA, Aurora. El delito de homicidio en el ámbito de la pareja. Barcelona: Bosch, 2009

Signatura: 343.6 Gen

Aquesta obra recull, de manera exhaustiva i sistemàtica, la resposta que els diversos tribunals han donat a la violència de gènere en la seva més greu manifestació: el delicte d'homicidi en la parella. S'analitzen qüestions com la qualificació del delicte, les circumstàncies modificatives de la responsabilitat penal o la responsabilitat civil, sobre la base de la jurisprudència més actual, am b referències de sentències concretes per tal de facilitar-ne l'anàlisi i comprensió, sense oblidar l'estudi de les diferents postures i solucions jurídiques que s'han anat aplicant en els darrers anys.

S'inclou en aquesta obra un estudi estadístic de totes les qüestions que incideixen en el delicte i es detallen dades que van des de la data dels fets fins a la fermesa de la sentència, així com les modificacions produïdes en cada recurs i les seves incidències. Aquesta obra neix de la convicció que una anàlisi més profunda d'aquesta realitat facilitarà la prevenció d'aquest delicte i, així mateix, facilitarà a les acusacions el seu treball en la defensa dels drets de les víctimes i els seus familiars.