10/5/10

L'intercanvi electrònic d'informació judicial


MIRA ROS, Corazón. El expediente judicial electrónico. Madrid: Dykinson, 2010

Signatura: 347.961.4 Mir

De manera gradual, s'estan posant les bases legals perquè ara tots els actes processals i les resolucions judicials que conformen el procés es puguin realitzar electrònicament, o transformar-se en documents judicials electrònics, sigui quin sigui el suport o la forma en què originalment s'han tramitat.

En el camí cap a la informatització del procés civil, el repte ja no es xifra a possibilitar l'ús de la informàtica com un simple instrument de treball per a l'elaboració material d'actes processals legalment previstos en la forma tradicional. Ara es tracta, més aviat, de transformar substancialment l'organització i el funcionament de l'oficina judicial, amb la generalització de les comunicacions electròniques i, alhora, d'establir sistemes eficaços de conservació i digitalització de la informació judicial per tal de crear mitjans segurs de transmissió i recepció d'informació entre els òrgans jurisdiccionals.