11/5/10

Set casos d'investigació criminal


REIG, Rafael; TORRES, David; GARCÍA COLLANTES, Ángel; VICENTE, Beatriz de. Siete crímenes casi perfectos. Barcelona: Debate, 2009

Signatura: 343.9 Sie

Un llibre de capçalera per als amants de la investigació criminal i per a tots els qui somiïn escriure una novel·la policíaca... Com actuen els criminals? Què pensen? Com aconsegueix la policia atrapar-los? Per donar resposta a aquestes preguntes Rafael Reig reuneix un equip d'experts narradors i criminòlegs que han centrat la seva atenció en set crims que van commoure la societat espanyola durant els últims anys. Així coneixerem els casos de Nanysex, la metzinera de Melilla, el matavelles de Santander, el matacaptaires o el violador de Valdepeñas.

Cada cas s'obre amb la narració dels fets (que demostra que la realitat supera moltes vegades la ficció), continua amb una anàlisi criminològica de la investigació, del perfil del criminal i dels errors que va cometre i es clou amb la sentència, és a dir, els fets provats i les conseqüències legals.