5/5/10

Les reformes processals de l'enjudiciament civil


HERNÁNDEZ VERGARA, Antonio (Coord.). Enjuiciamiento civil. Comentarios a las reformas procesales. Madrid: Sepin, 2010

Signatura: 347.91/.95 Enj

La reforma de la Llei d'enjudiciament civil objecte d'estudi en aquesta obra es produeix com a conseqüència de diverses reformes legislatives: la Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, la Llei 19/2009, de 23 de novembre, de mesures de foment i agilització processal del lloguer i de l'eficiència energètica dels edificis i la Llei orgànica 1/2009, de 3 de novembre, complementària de la Llei de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial.

L'anàlisi i els comentaris de totes les modificacions introduïdes per aquestes lleis han estat obra dels següents autors: Antonio Hernández Vergara, secretari judicial del Servei d'Inspecció del Consell General del Poder Judicial; Eduardo Baena Ruiz, president de l'Audiència Provincial de Còrdoba; Juan Miguel Carreras Maraña, president de l'Audiència Provincial de Burgos; Joan Cremades Morant, president de la Secció 13a. de l'Audiència Provincial de Barcelona; Antonio Fraga Mandián, magistrat-jutge degà del Jutjat de Primèra Instància núm. 8 de la Corunya i Miguel Guerra Pérez, director tècnic de SEPIN Proceso Civil.