5/5/10

Un estudi sociològic sobre la immigració


REHER, David-Sven; REQUENA, Miguel (Eds.) Las múltiples caras de la inmigración en España. Madrid: Alianza Editorial, 2009

Signatura: 325 Mul

En el termini d'uns pocs anys Espanya s'ha convertit en un potent focus d'atracció per a immigrants provinents dels països desenvolupats, del nord d'Àfrica, del continent americà, de l'est d'Europa i d'altres parts del món. Aquests no només han alterat la composició de la població d'Espanya i canviat la fesomia dels barris, pobles i ciutats, sinó que, amb la seva arribada massiva, són, molt probablement, la base del procés de canvi social de més envergadura que ha conegut el país en els darrers anys. En aquest llibre, destacats sociòlegs i demògrafs examinen les principals comunitats d'immigrants que viuen a Espanya i fan balanç del fenomen de la immigració.