3/5/10

Una alternativa a la justícia convencional


SEN, Amartya. La idea de la justicia. Madrid: Taurus, 2010

Signatura: 340.12 Sen

És la justícia social un ideal fora del nostre abast o una possibilitat real? Més enllà del discurs intel·lectual, la idea de la justícia té un important paper en les nostres vides. Amartya Sen ofereix una alternativa a les teories convencionals de la justícia, que, malgrat els seus molts èxits, fa temps que les realitats pràctiques van deixar enrere.

Des de la Il·lustració, les teories dominants han tendit a ocupar-se d'identificar les disposicions socials perfectament justes i definir la naturalesa de la societat perfecta. El professor Sen, lliurat a la reducció de la injustícia, centra el seu enfocament en els judicis comparatius del que és "més" o "menys" just i en l'avaluació dels mèrits de certes institucions i interaccions socials. En el nucli de la seva reflexió subjau el respecte per les diferents percepcions de la "societat justa". Per ell, les diferents conviccions poden oferir solucions clares, directes i defensables. La perspectiva de Sen, un dels pensadors més influents del nostre temps, fa ús d'aquesta pluralitat amb l'objectiu de construir una teoria de la justícia per al món modern, capaç d'absorbir diferents punts de vista i resoldre les qüestions d'injustícia global.