12/5/10

Una ajuda per a pares i mares


¿Qué les digo? Cómo escuchar y hablar sobre las drogas con nuestros hijos. Madrid: Ediciones Temas de Hoy; Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, 2009

Signatura: 309 Que

Aquesta guia té una intenció clara: facilitar als pares elements que els permetin comprendre la manera de ser dels seus fills, les seves actituds i comportaments, i també oferir determinades eines de comunicació per dialogar amb ells sobre les drogues.
No es tracta d'un conjunt de «receptes» ni d'un manual de compliment obligatori, sinó que es pretén oferir un conjunt d'idees, suggeriments i maneres de dialogar amb els fills per tal que esdevinguin persones capaces d'avaluar les circumstàncies de la seva vida quotidiana i de rebutjar allò que és negatiu per a la seva salut i per al seu equilibri personal.

Dividida en tres parts, la guia abasta tres franges d'edat (fins als 6 anys, dels 6 als 12 i dels 12 als 16). Això facilita que qualsevol pare hi pugui trobar respostes a la seva situació particular.

La FAD ha elaborat un dossier dedicat a aquest llibre, que podeu consultar clicant aquí.