14/5/10

La infiltració policial


ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Rocío. El policía infiltrado: los presupuestos jurídicos en el proceso penal español. València: Tirant lo Blanch, 2010

Signatura: 351.74 Zaf

La important transformació que, al llarg dels anys, ha tingut la criminalitat ha provocat que els tradicionals mètodes de repressió i investigació policial es mostrin ineficaços. Per això, els estats, de manera individual i conjuntament, s'han hagut de comprometre a desenvolupar mesures que, com la infiltració policial, suposen una eficaç lluita contra la perillosa criminalitat organitzada. Seguint els postulats de l'Estat de dret, la utilització d'aquest mitjà extraordinari d'investigació s'ha d'ajustar als paràmetres de proporcionalitat i respecte del sistema de garanties i s'ha d'adaptar al que estableix la llei. No obstant això, la parquedat i imprecisió amb què la llei espanyola regula aquest tema és una limitació afegida a l'actuació del policia infiltrat. En aquesta obra s'ha intentat aprofundir en els aspectes més rellevants d'aquesta qüestió amb l'objectiu que la infiltració policial es configuri com un veritable mecanisme de lluita contra el delicte i que es garanteixi en tot moment la protecció de la integritat de l'agent encobert.