23/6/10

El maltractament a la gent granTOUZA GARMA, Carmen (dir.). Personas mayores en riesgo: detección del maltrato y la autonegligencia. Madrid: Pirámide; Balears: Universitat de les Illes Balears, 2009

Signatura: 343.62 Per

En aquesta publicació es presenten les escales de maltractaments domèstics i comportaments autonegligents en persones grans (EDMA). Es tracta d'un instrument format per dues escales: l'escala sobre la persona gran i l'escala sobre la persona que suposadament exerceix el maltractament. Els professionals dels serveis socials poden emprar-les de manera aïllada o combinada segons la mena de maltractament sospitat i la informació disponible. En fer-ho, poden reduir el grau de sospita sobre la situació de risc en què es troba la persona gran i, posteriorment, fer valoracions que els permetin confirmar-la. Els autors han volgut dedicar els primers capítols a explicar què són els maltractaments i els comportaments autonegligents i per què es produeixen i a abordar els principals aspectes de la detecció d'aquestes situacions. La finalitat és que el lector pugui introduir-se en aquest camp i entendre els plantejaments des dels quals s'han creat aquests instruments de mesura. Posteriorment, descriuen l'estudi de validació realitzat, les propietats psicomètriques de les escales i expliquen com utilitzar-les. L'objectiu d'aquest treball és proporcionar una eina que pugui ajudar els professionals dels serveis socials a millorar la qualitat de vida de les persones grans.