17/6/10

Un model teòric d'explicació de la delinqüència


RODRÍGUEZ RAMÍREZ, Vicente. Factores psicológicos y condiciones de la delincuencia: hacia una teoría de la diversidad. Alcalá de Guadaira (Sevilla): Mad, 2009

Signatura: 343.9 Rod

El present treball proposa un model explicatiu estructurat de quatre grups delictius (contra la propietat, contra la salut pública, contra les persones i contra la llibertat sexual) com a base d'un model d'avaluació.

Es pressuposa, a més, que pot servir com a eina teòrica pràctica d'anàlisi del delicte i del delinqüent, d'una manera anàloga a com la Classificació Internacional de les Malalties (CIÏ-10) i el Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals' (DSM) serveixen en el diagnòstic psicopatològic. S'espera, com en aquests, que el desglossament de signes o factors possibiliti, no solament l'elaboració d'un perfil del delinqüent, sinó també un model etiològic individualitzat del delicte.

Quan es dissenya un programa de tractament, donada la complexitat del fenomen delictiu, rarament es contemplen tots els factors o circumstàncies amb algun pes etiològic específic. Si es partís d'una estructura de factors personals i socioambientales rellevants en un cas (o en un grup) particular, podria programar-se una intervenció veritablement específica i integral. Integral significaria en aquest context que fos realista i fidel a la complexa realitat causal de la delinqüència.

El model que proposa aquesta monografia s'haurà de complementar amb la validació científica de les relacions apuntades. L'objectiu prioritari és crear un marc teòric i hipotètic ampli per avançar en el coneixement de les conductes que componen el delicte.