14/6/10

Una altra obra important per entendre la reforma de l'oficina judicial


SIGÜENZA LÓPEZ, Julio (coord.) La oficina judicial y los nuevos procesos civil, penal, contencioso-administrativo y laboral (en 759 preguntas). Cizur Menor: Aranzadi; Thomson Reuters, 2010

Signatura: 347.9 Sig

La Llei 13/2009, de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial, és molt més que una simple redistribució de les competències i funcions respectivament assignades a jutges i magistrats, d'una banda, i secretaris judicials, de l'altra. Suposa l'esperat complement a la substancial reforma de l'organització judicial anunciada per la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de desembre, de modificació de la LOPJ.

Aquest treball vol, a través d'una accessible presentació a manera de preguntes i respostes sistematitzades per ordres jurisdiccionals, processos i fases procedimentals, facilitar l'estudi i comprensió de la reforma. El lector trobarà en aquesta obra un instrument de gran utilitat per conèixer de manera ordenada i contextualitzada en l'escenari de la nova oficina judicial, tant la nova distribució competencial com les modificacions operades en els diferents processos. Coneixements en suma imprescindibles per a comprendre i operar en l'horitzó de la nova organització del sistema de justícia.

L'anàlisi realitzada es completa amb diversos textos processals, entre ells: la Llei d'enjudiciament civil de 2000, la Llei d'enjudiciament criminal, la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa i la Llei de procediment laboral i també les reformes que entren en vigor el 4 de maig de 2010 i en què es destaca les novetats en relació amb la regulació precedent.