9/6/10

Orientacions per a adolescents i per a pares i educadors d'adolescents


NUEVO, Eliseo; SÁNCHEZ, Diana. Adolescentes: 50 casos problemáticos. Análisis psicológico y propuestas educativas. Madrid: Editorial CCS, 2009

Signatura: 159.922.8 Nue

Aquest llibre presenta el món dels adolescents des de la seva pròpia perspectiva, explicant i describint els seus problemes en primera persona. Cada cas personal que s'explica, s'acompanya d'unes orientacions psicològiques i pedagògiques i unes preguntes per ajudar a reflexionar i dialogar. En aquest llibre els autors han volgut reunir les preocupacions reals dels nois i noies: l'idealisme, la recerca d'autonomia, els conflictes amb els adults, la integració en una colla, la parella, els canvis en el comportament, el desig de cridar l'atenció, els ídols, la moda, el fracàs escolar...