7/6/10

Prevenir el fracàs en l'adopció


GALLI, Jolanda; VIERO, Francesco. El fracaso en la adopción: prevención y reparación. Madrid: Grupo 5 acción y gestión social, 2009

Signatura: 362.75 Gal

Aquesta monografia recull les reflexions clíniques de psicòlegs, psicoterapeutes, treballadors socials i altres experts implicats en processos d'adopció que, finalment, van fracassar. Els autors proposen, a més de l'anàlisi de casos clínics, un recorregut teòric encaminat a la identificació dels factors de risc i de les dinàmiques que poden portar al fracàs. La reactivació del trauma de l'abandonament que acompanya cada fracàs adoptiu implica, a més del patiment psíquic dels subjectes implicats, costos assistencials i socials molt elevats.

El fracàs de l'adopció representa un fenomen que creix de manera preocupant, que s'observa dins dels serveis públics (Serveis d'orientació familiar, Serveis de neuropsiquiatria infantil, Serveis per a l'edat evolutiva, Tribunals Tutelars de Menors) i sobre el qual cal reflexionar per poder realitzar un treball seriós de prevenció i reparació.