3/6/10

La víctima des del punt de vista del metge forense


RUBIO LARA, Pedro Ángel (coord.). Victimología forense y derecho penal. València: Tirant lo Blanch, 2010

Signatura: 340.63 Vic

Aquesta obra recull els aspectes fonamentals de la victimologia forense i del dret penal a la llum de les noves previsions normatives i perspectives doctrinals i jurisprudencials actuals sobre la matèria i presenta una anàlisi detallada de les qüestions actuals que pretenen donar solució als interrogants sobre el tractament a la víctima i del delicte.
Ens trobem davant d'una obra pionera que planteja, des d'una òptica interdisciplinària, qüestions tan actuals com importants: la víctima des del punt de vista mèdic i forense, l'actuació del metge forense en cas de morts violentes, instruments de diagnòstic del maltractament, la indagació en delictes d'avortament i agressions sexuals i el dret a la intimitat de la víctima, efectes jurídics de l'assetjament moral, el diagnòstic mèdic legal del maltractament a gent gran, l'exploració metge-forense en l'abús sexual infantil, organització i intervenció de la policia nacional en la lluita contra els delictes violents i les agressions contra el personal sanitari.

Aquesta monografia és una obra pràctica i, alhora dogmàtica, realitzada per un grup de recerca expert en les matèries de què tracta i de ben segur pot ser de gran d'utilitat per als professionals de l'Administració de justícia, Administració pública, medicina legal, dret penal
, criminologia i victimologia.