27/5/10

Anàlisi de la llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere


NÚÑEZ CASTAÑO, Elena (dir.). Estudios sobre la tutela penal de la violencia de género. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010

Signatura: 343.6 Est

En els últims anys, i malgrat les contínues reformes legislatives, la xifra de casos de violència contra les dones ha anat creixent inexorablement. En un intent d'eradicar aquest tipus de situacions, es va aprovar la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que, des d'una perspectiva global i multidisciplinària, pretenia posar fi al problema social que això implicava.
Davant d'aquesta realitat, un grup de professors de diverses universitats andaluses, han considerat imprescindible la realització d'un estudi i anàlisi de l'esmentada llei, així com de les diferents qüestions i problemes que la mateixa planteja tant d'índole teòrica com pràctica. Per això, aquesta obra conté l'anàlisi d'aspectes penals i processals de la violència de gènere, amb especial referència a l'estudi de les diferents qüestions d'inconstitucionalitat i les corresponents sentències del Tribunal Constitucional, que la regulació penal d'aquests comportaments ha provocat.