2/7/10

El Dret penal i l'esport


VICENTE MARTÍNEZ, Rosario de. Derecho penal del deporte. Barcelona: Bosch, 2010

Signatura: 34:796 Vic

Les xifres astronòmiques i els interessos econòmics que envolten l'esport professional, al costat d'una violència salvatge i indesitjada entorn dels esdeveniments esportius, s'han convertit en les dues principals causes de la pèrdua de valors que l'esport promou: hàbits saludables, integració social, solidaritat, etc. Per recuperar aquests valors el legislador ha acudit a la via penal i ha fet que dret penal i esport, delicte i esport, siguin dos termes que es trobin de cada vegada més associats. Així, el 2003, l'alarma social generada com a conseqüència de diferents altercats produïts en espectacles esportius va provocar la modificació del Codi penal, amb la incorporació de dos tipus agreujats de desordres públics a l'article 557. Tres anys després, el 2006, el problema de la recerca fraudulenta d'un rendiment esportiu més alt es va cloure amb l'afegitó al Codi penal d'un nou precepte, l'article 361 bis, dedicat a sancionar el dopatge esportiu. El 2009, per combatre el principal perill a què s'enfronta ara l'esport, el Projecte de reforma del Codi penal aprovat pel Govern espanyol va incorporar al text punitiu, entre els delictes contra la corrupció entre particulars, la corrupció en l'àmbit de les competicions esportives, article 286 bis, apartat 4, dedicat a sancionar les conductes més greus de corrupció i frau en l'esport. Tots aquests passos consoliden l'existència d'una disciplina especialitzada en matèria penal esportiva: el dret penal de l'esport.