23/7/10

El treball penitenciari i la reinserció social


BLANCO LOZANO, Carlos; TINOCO PASTRANA, Ángel. Prisión y resocialización. Madrid: Difusión Jurídica, 2009

Signatura: 343.823 Bla

Aquesta monografia parteix d'una exposició dels fonaments, funcions i finalitats de la pena privativa de llibertat en la societat contemporània. Es contrasten les conclusions amb la realitat quotidiana dels interns a les presons espanyoles. Les conclusions a què s'arriba són crítiques, posant de manifest el desfasament existent entre les declaracions d'intenció i proposicions normatives i l'escassetat de resultats a causa d'una clara mancança de mitjans. L'obra es completa amb una detallat i minuciós anàlisi del treball i la relació laboral dins de la presó, de l'assistència social penitenciària i dels mecanismes d'assistència postpenitenciària, així com de l'assistència religiosa als interns. Prisión y resocialización constitueix un llibre imprescindible per a tots els professionals penitenciaris: advocats, educadors, treballadors socials i funcionaris de presó.