29/7/10

Reflexions jurídiques entorn la bioètica


JUNQUERA DE ESTÉFANI, Rafael (dir.). Bioética y bioderecho: reflexiones jurídicas ante los retos bioéticos. Granada: Editorial Comares, 2008

Signatura: 340.12 Bio

Reproduïm un fragment de les paraules del professor Junquera a la presentació del llibre:

"El món desenvolupat i industrialitzat de principis del segle XXI s'ha trobat amb una societat en la qual estan sorgint de manera contínua diversos interrogants, qüestions i problemes davant dels quals el dret no pot quedar impassible. És més, la mateixa col·lectivitat li urgeix que ofereixi respostes i solucions, garantint aquesta seguretat que el ciutadà vol tenir protegida a través de la norma jurídica. Un dels camps des d'on apareixen aquests nous reptes per a l'ordenació jurídica és l'àmbit de les ciències de la vida (Biologia, Medicina, Infermeria, etc.), i més quan a les esmentades disciplines se'ls incorpora l'ampli ventall de les noves tecnologies, obrint-los immensos horitzons i arribant a canviar el mateix àmbit de relació entre metge i pacient. Però, a l'estudiós i a l'operador pràctic del Dret i del camp biosanitari, en aquest moment, no els sobren instruments per afrontar la nova situació. És per això que, des de fa algun temps, un grup de professors de la Facultat de Dret de l'UNED ens havia plantejat elaborar una obra que pogués ajudar els professionals referits en la seva tasca. Com queda prou explicitat en el desenvolupament dels diversos capítols d'aquesta obra, ens movem en un camp en constant evolució i canvi, depenent de l'avenç científic de la biosanitat i dels intents, des del món jurídic, d'acompanyar-la amb la seva regulació. Exemple d'aquest constant moviment ha estat la proclamació per part de l'UNESCO l'any 2005 de la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans que, en el futur, influirà sobre la normativa dels diversos països, canviant el panorama jurídic. Pel que fa a Espanya tenim des de fa un any una nova Llei bàsica sobre les Tècniques de Reproducció Humana Assistida que ha derogat tota la normativa existent al nostre país sobre aquesta matèria. Tot això ens ha conduït a preparar aquesta nova obra. En ella s'aborden, des d'una reflexió teòrica, algunes qüestions que considerem més representatives de la problemàtica biojurídica, tractant-se temes com la investigació que té per objecte als éssers humans, veient quina ha estat l'evolució en la protecció jurídica dels mateixos i la tensió existent entre aquesta protecció i la llibertat d'investigació que ha de presidir el treball teòric i pràctic en qualsevol ciència. Endinsant-nos a continuació en aquells valors que poden veure's més afectats, com la intimitat, l'autonomia i la dignitat, o aquelles qüestions més conflictives com els testaments vitals o voluntats anticipades, la clonació, la congelació de gàmetes i embrions, així com les teràpies gèniques. Amb tot aquest elenc hem intentat incloure els aspectes més importants que el dret ha de tenir presents quan s'enfronta amb la problemàtica bioètica, sent conscients que faltaven molts altres temes sense tractar i que una obra d'aquestes característiques no pot incloure de manera exhaustiva tots i cada un dels problemes que se susciten. Per realitzar aquests estudis comptem amb la participació d'un grup de professors, majoritàriament, de la Facultat de Dret de la UNED, un professor investigador de la Càtedra de Dret i Genoma Humà (UPV-DEUSTO) i un professor de la Facultat de Dret de la Universitat Pública de Navarra, tots ells amb gran experiència en l'estudi i reflexió de la problemàtica bioètica. Però, amb la intenció de completar tota la reflexió continguda en aquesta obra, vam creure necessari incloure un estudi preliminar que servís d'acostament a l'ampli món de la Bioètica [...]. Per dur-lo a terme comptem amb un professional de la filosofia ètica avesat igualment en tota aquesta problemàtica suscitada en el camp de les ciències de la vida. La majoria dels autors estan integrats a un Grup d'Investigació consolidat adscrit al Sotsrectorat d'investigació de la UNED. En aquesta obra que estem introduint hem volgut tenir també presents a tots aquells lectors que inicien el difícil i àrid camí de la investigació. Per a ells hem incorporat un annex d'orientacions per a una investigació, on es donen instruccions molt senzilles i breus sobre la possible estructura d'un treball d'investigació, els diferents sistemes de citacions i d'elencs bibliogràfics, etc."