22/9/10

El multiculturalisme a Catalunya


La multiculturalitat: aspectes socials i jurídics. Barcelona: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 2010

Signatura: 325 Mul

Aquest volum recull les ponències presentades l'any 2009 en les Jornades descentralitzades dirigides a magistrats i jutges de Catalunya, realitzades al mes de juny sota el títol "La multiculturalitat: aspectes socials i jurídics". Aquestes jornades s'emmarquen en l'àmbit del conveni de col·laboració que existeix, en matèria de formació continuada, entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i el Consell General del Poder Judicial. Inclou els següents capítols: Societat multicultural i integració dels immigrants per Jordi Garreta Bochaca; La multiculturalitat: una visió antropològica per Joan Manuel Cabezas López; La convivència de cultures a l'escola: un projecte per construir per Dolors Bramon Planas; El diàleg de religions: un debat pendent per Juan José Tamayo Acosta; La presa en consideració de la diferència cultural en les decisions dels jutges per Carlos Gómez Martínez; La diferència cultural en la jurisprudència per Barbara Truffin i La defensa cultural a Espanya per Barbara Truffin i César Arjona.

A la biblioteca del CEJFE també trobareu disponible la versió en castellà.