14/9/10

Tots els formularis del nou procediment penal


HERMOSO, Francisco Rodríguez; CARAZO RUBIO, Javier. Formularios procesales penales: anotados y comentados. Granada: Comares, 2010

Signatura: 343.1(083.2) Rod

En aquesta desena edició d'aquesta obra podrem consultar tots els formularis del procediment penal actualitzats d'acord amb la Llei Orgànica 1/2009 complementària de la Llei de reforma de la legislació processal per a la implantació de la nova oficina judicial i la Llei 13/2009 d'implantació de la nova oficina judicial. Els formularis es troben organitzats per temes i els autors hi han afegit comentaris i anotacions per facilitar el seu ús.