6/10/10

Cooperació judicial internacional davant el fenomen de la immigració

Extranjería y cooperación judicial internacional. València: CISS, 2010

Signatura: 341.9 Ext

Aquesta obra recull la important reforma en matèria d'estrangeria abordada per la Llei Orgànica 2/2009, d'11 de desembre, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com la modificació que ha sofert el Codi penal a través de la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny. Amb aquesta obra es tracta de cobrir gran part de les conseqüències a nivell jurídic de la contínua arribada de persones procedents d'altres països per treballar i que d'aquesta manera serveixi com guia pràctica jurídica tant per a professionals del dret com per a qualsevol altra persona que vulgui conèixer o necessiti assessorar-se en aquesta matèria de permanent actualitat; precisament, per aquesta raó, s'ha pretès que el llenguatge, així com la sistemàtització dels temes permeti fer intel·ligible el seu contingut a persones que no provinguin del món del dret. En la realització de l'obra han participat professionals procedents de les carreres judicial i fiscal, universitat, medicina-forense, col·legis d'advocats i advocacia de l'estat.