8/10/10

El tractament penal, criminològic i processal dels delictes informàticsCUESTA ARZAMENDI, José Luis (Dir.); MATA BARRANCO, Norberto J. de la (Coord.) Derecho penal informático. Cizur Menor (Navarra): Thomson Reuters; Civitas, 2010

Signatura: 681.31:343 Der

Aquest llibre, coordinat pels catedràtics de dret penal José Luis de la Cuesta i Norberto J. de la Mata, aborda de manera global el tractament dels delictes informàtics des d'una perspectiva penal, criminològica i processal. Què és en realitat un delicte informàtic? Quins interessos lesionen aquesta classe de delictes? Qui els comet? Quins problemes d'investigació i persecució plantegen? Es pot parlar d'un concepte de seguretat i de llibertat en l'ús de la informàtica? Per què és tan important protegir tot el que concerneix les tecnologies de la informació i de la comunicació? Aquesta monografia preten donar resposta a totes aquestes qüestions. Està dirigida fonamentalment a tots aquells que treballen a diari en l'àmbit del dret penal i vol ser un instrument de consulta bàsic i qualificat, pel seu important contingut informatiu, teòric i pràctic.