16/11/10

Teoria i pràctica del dret penal administratiu


GÓMEZ TOMILLO, Manuel; SANZ RUBIALES, Íñigo. Derecho administrativo sancionador: parte general: teoría general y práctica del derecho penal administrativo. Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi, 2010

Signatura: 342.9 Gom

Aquesta segona edició manté com objectiu l'anàlisi actual del dret administratiu sancionador, o dret penal administratiu, conjugant la perspectiva doctrinal i la pràctica. L'obra formula una teoria general de la infracció administrativa que proporciona les pautes necessàries per fer front als problemes que es poden plantejar tant a qui ha de resoldre problemes pràctics concrets, com a qui es dedica a l'estudi científic d'aquesta branca de l'ordenament jurídic. En aquesta nova edició s'ha afegit un tractament complet del procediment sancionador, a càrrec d'Íñigo Sanz Rubiales, reconegut especialista en la matèria, que s'incorpora com a coautor.
D'aquesta manera, el lector pot trobar en un sol volum un tractament no solament exhaustiu, sinó també global de la matèria. En la confecció de l'obra s'han utilitzat amplísimas referències bibliogràfiques i jurisprudencials, aquestes últimes procedents sobretot del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem, encara que abunden referències a resolucions d'altres òrgans jurisdiccionals nacionals i internacionals. Això pot resultar molt útil tant per als professionals del Dret, com per a les Administracions públiques, en fer accessible l'estat actual del discurs acadèmic i els criteris que vénen desenvolupant els Tribunals de justícia.
Amb aquesta finalitat s'han emprat no solament resolucions procedents dels Tribunals del contenciós-administratiu, sinó també les que es desprenen de la jurisprudència penal, les quals moltes vegades proporcionen una ineludible pauta per a la solució de problemes en aquell altre ordre.
L'obra presenta una àmplia bibliografía final, també desglossada per capítols, detallats índexs sistemàtics i per matèries, així com una cuidada estructura amb diversos nivells de lectura que permet la ràpida ubicació dels assumptes i seleccionar el grau de profunditat amb què es volen abordar.