8/11/10

Anàlisi de l'article 383 del Codi penal


GÓMEZ PAVÓN, Pilar. El delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes. Barcelona: Bosch, 2010

Signatura: 343.346 Gom

La quarta edició d'aquesta obra recull les últimes reformes del Codi penal pel que fa al delicte de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, drogues tòxiques i estupefaents. S'analitzen fonamentalment la L.O. 15/05, de 30 de novembre i la L.O.5/10, de 22 de juny. Aquesta última entrarà en vigor el proper mes de desembre de 2010 i pretén donar compliment al principi de proporcionalitat, ja que ens trobem en la majoria dels casos davant de delictes de perill, en els quals la resposta penal ha de ser menys greu que en els delictes de lesió. L'anterior reforma del Codi penal havia introduït noves figures en la regulació dels delictes contra la seguretat del trànsit, com ara la tipificació com a delicte de la conducció superant determinades taxes d'alcohol a l'organisme i la introducció d'una presumpció de temeritat manifesta quan es condueix amb les esmentades taxes, posant en perill la vida o salut de les persones. A les últimes edicions de l'obra l'autora ha anat elaborant la interpretació d'aquest delicte, tant des del punt de vista doctrinal com jurisprudencial, fonamentalment pel que fa al concurs amb el delicte de l'article 379. 2 del text penal i la delimitació amb la infracció administrativa.