28/7/08

El treball penitenciari


Libro blanco del trabajo en las prisiones europeas: organización y gestión de los talleres penitenciarios. Barcelona: CIRE, [2008]
Signatura: pendent catalogar

Aquest llibre blanc és fruit de la col·laboració entre el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) i els serveis penitenciaris d'Alemanya, Portugal, Itàlia i França. Aquest estudi s'ha desenvolupat durant 2 anys en el marc del projecte Equal i les seves conclusions posen de relleu la importància que té el treball productiu per a la funció principal dels sistemes penitenciaris analitzats: la reinserció social de les persones privades de llibertat. En principi es va proposar un llibre blanc sobre els tallers penitenciaris amb la finalitat d'elaborar un manual de bones pràctiques que fós útil als professionals del sector. L'estudi ha aportat a més a més una sèrie de conclusions resultat de l'anàlisi comparada dels sistemes penitenciaris anomenats. Una d'elles és que, per aconseguir la reinserció a la societat dels interns, l'ocupació a les presons ha d'intentar reproduir fidelment les condicions del treball lliure, tant pel que fa a les infraestructures com en una gestió empresarial eficient. L'altra conclusió és que el treball productiu és la millor eina per a la reinserció social, és un instrument essencial que ajuda a aconseguir aquest retorn a la societat mitjançant l'adquisició d'hàbits laborals.