28/10/08

L'animació teatral


De la educación social a la animación teatral. Gijón: Trea, 2006

Signatura: 379.8 Del

Cada dia creix el nombre de persones que busquen en l'expressió teatral tota mena de procediments, eines, recursos, estratègies o simples activitats amb els quals iniciar o acompanyar els més diversos processos de creació i comunicació, que normalment s'integren en projectes vinculats a l'acció cultural, l'educació social, el desenvolupament comunitari o la promoció d'activitats socioculturals i artístiques, a més de les específicament culturals. En aquest procés permanent d'interacció mútua entre teatre i educació, s'ha anat configurant una nova disciplina, l'animació teatral, que ha ensenyat i demostrat totes aquestes virtualitats, ja que el nombre i la varietat d'experiències desenvolupades en diferents temps i espais confirmen les aplicacions de la pràctica teatral i la quantitat de beneficiaris potencials.

En aquest volum, que han elaborat especialistes procedents del camp de l'educació social, de l'educació teatral i de la mateixa animació teatral, s'ofereix un conjunt molt variat de materials amb una dimensió teòrica, metodològica i pràctica que serveixen per posar en funcionament projectes d'animació teatral en qualsevol moment i lloc i orientats als col·lectius més diversos.